Луткарско онлајн дружење

Ова, по свему, доста необична година показала нам је да и поред одређених забрана, ако имате вољу, неке идеје и снови се могу остварити. Још ако имате подршку Центра за културу свог града нема граница за реализацију истих. Тако је било и овог пута.

Брзо се склопио договор о сарадњи јер је свима највећи интерес да наша деца кроз пружене активности развијају интересовања за креативност и подстичу стваралаштво али и свест о потреби за културом.

Сам конкурсни текст и позив да се лутке оживе, исприча прича и све лепо сними у три минута мамио је на игру и дружење. Већ првог дана одушевљење се осетило у атмосфери фб групе СВИ ЗА ЈЕДНОГ, ШКОЛА ЗА СВЕ https://www.facebook.com/groups/1743170035895721 где смо окупљали наше луткаре . То нам је дало ветар у леђа и успели смо да анимирамо децу и њихове родитеље а у прилог томе говори и пораст броја чланова у групи и ангажованост у креирању лепих луткарских представа.

У почетку се некако мислило, ето, Аранђеловац ће узети учешће у нади да ће се наредног пута можда овај догађај пренети и на околину. Међутим, сасвим другачије је кренуло…

Након појашњења правила овог онлајн такмичења где су мали креативци и њихови помоћници имали слободу у стварању представице указано је и на неке детаље као што је оригиналност и ауторски текст за који би свакако, добили плус више.
Луткице су важан сегмент, лепо их је правити тада је ужитак потпун. Једна од награда била је и „најоригиналнија лутка“ .
Сценографија. На крилима маште можемо отићи у неке далеке пределе. Параван од завесице или простор иза неког предмета, слободан је избор учесника и одраз њихове креативности. Снимак представе је требао бити најдуже до 3 минута.
Када луткама позајмимо глас и покрет дали смо јој и душу и чаролија ✨ креће!!!

Убрзо су нам стизали прелепи снимци креативних учитеља и васпитача, њихове деце и група са свих страна, али и породичних снимака где су се маме баш потрудиле да одговоре захтевима конкурса. Београд, Ириг, Зрењанин, Винча, Аранђеловац и Орашац али и другари из Црне Горе и Босне и Херцеговине, помогли су да ово онлајн такмичење добије своју боју радости и успеха. Била сам пријатно изненађена колегијалношћу и жељом за учешће. Хвала свима!!!

Искрено препоручујем да све представице учеснице погледате у нашој фб групи горе поменутој, уживаћете!

Све ово се не би догодило да нисмо имали велику подршку Центра за културу, Аранђеловац тако да се овим путем захваљујем директору Саши Симоновић што има слуха за креативност и дечију радост. Ваше мало нама је много!!

Списак награђених учесника на Првом онлајн такмичењу луткарских позоришних представа у организацији Центра за културу и образовање општине Аранђеловац:

ДУ „Дечија радост“ Ириг за представу „Марица“ – награда за најоригиналнију лутку

ПУ “ПАТУЉАК“ Винча – награда за најбољу сценографију

Васпитачица Милица Максић, Бања Лука за представу „Црни Гавран“ – награда за најбољи ауторски текст

MИЊА БАСТИЋ представа „Лисица и рода“ – награда за најбољу улогу

Невена и Бранко Аврамов ОШ “Свети Сава“ Буковик – награда за најкреативнију породичну групу

Слађана Мрљеш, ОШ „Први српски устанак“представа „Где је моје место“ – награда за најбољу едукативну представу

ЂУРЂА И ВИДА за представу „Зачарана бака“ – награда за најмлађе ауторе текста

Мила Салапура и Милица Цветков ОШ „Петар Петровић Његош“ Зрењанин – награда за најкорона представу

Све награде уручене су 4.септембра на градском тргу у Аранђеловцу на 13.фестивалу књиге.

.

До неког новог онлајн луткарског дружења!!

ОД РАДИОНИЦА ДО МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ОД УЧИТЕЉСКОГ СНА ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

У нашем  школству разредно-часовни систем представља основни облик рада. Униформисаност је главна препрека у постизању бољих педагошких исхода. Проблем и тешкоће представљају програми,методе и услови рада и наставе који су једнаки за све ученике,а њихове могућности,тежње и интересовања су веома различите. Због тога долази до неравномерности у усвајању знања и умења и неадекватних резултата у настави , раду , учењу и постизању резултата. Не задовољава се потреба свих и сваког ученика. У центру пажње је „просечан ученик“ , „ ученик у општем смислу“ а не појединци који уче.

Пијаже критикује традиционално образовање.Дечије разумевање стварности ,указује Пијаже, није проста копија онога што деца примају преко чула, већ се увек то преображава својствима и начинима сазнања.Због тога у процесу наставе и учења деца морају да буду активна,да испробавају,проверавају ,истражују, експериментишу, да стичу конкретна искуства на основу којих могу да изграђују одређену стварност, да до решења долазе путем и корацима који постепено воде до циља.

Виготски сматра да је у настави далеко важније научити ученике да мисле него им саопштавати ово или оно знање. Неопходно је створити више тешкоћа „као полазних тачака за размишљање“ пошто се мишљење увек јавља из тешкоћа(различитих проблемских ситуација или задатака).

У савременој школи неопходно је истицати вредност и значај метода које имају вишестрани утицај на ученике и њихов развој.То се,пре свега,односи на методе које омогућавају да се пасивно знање претвара у активно , а погодне су и за откривање нових решења и њихову примену у акцији. Оба ова услова испуњавају развијајући облици наставе. (др Јован Ђорђевић „Разредно –часовни систем између традиција и савремених потреба“, Иновације у настави ,XIX,2007/3,СТР.21-29.)

     Пројектна настава несагласна је са традиционалном организацијом наставе. Њој не погодују прописани наставни програми, строга подељеност садржаја по предметима, часовна организација рада. Но такав режим рада диктиран је државним прописима и обавезујући је за школе и наставнике. С друге стране, пројектна настава захтева еластичну организацију, уважавање ученичких интересовања и искуства, рад заснован на потребама ученика, школе и локалног окружења. Иновативни потенцијал пројектне наставе је велики. Пројектна настава би могла да помогне остваривању других битних циљева као што су: припрема за стицање кључних компетенција (самосталност, тимски рад, сналажење у изворној реалности, креативност, мрежно размишљање), стицање процесног знања (знање потребно за усмерено делање, планирање, одлучивање, решавање конфликата, сарадња, дефинисање и преузимање улога), припрема за демократско деловање (доношење одлука, групна расправа, примена знања у социјалном окружењу, прилагођавање), развој самопоуздања (самопоуздање се стиче у процесу пројектног делања усмереног на решавање проблема и на самоодређење).

Пројектна настава у којој се ученик сусреће са проблемском ситуацијом коју треба да реши како би створио производ подразумева заинтересованост, постављање циља, планирање и вредновање заснива се на претходно поменутим захтевима учења. Знање стечено кроз искуство и делање је умрежено у свести ученика, то је знање употребљиво у сваком тренутку и које се може применити у различитим ситуацијама. То је високо трансферно знање. Да би знање било дугорочно, наставник треба да помогне ученицима да га распореде у грађевину знања, да га повежу, да им укаже у којим се све ситуацијама оно може користити.

Основна вредност пројектног система учења је што је он усмерен на стварање образовног производа, а не на просто изучавање одређене теме. Ученици, индивидуално или групно, за одређено време остварују сазнајни, истраживачки, конструкторски или неки други рад на  задату тему. Њихов задатак је да добију нови производ. Пројектно учење је корисна алтернатива разредно-часовном систему, али оно не треба да га замени, а не треба га ни сматрати панацејом. Стручњаци сматрају да га ваља користити као допуну уобичајеног учења, као средство за убрзани личносни и образовни развој ученика. (Младен и Нада Вилотијевић „Модели развијајуће наставе II“ , Учитељски факултет, Универзитет у Београду , 2016.)

После низа занимљивих часова и радионица са родитељима , прављења луткица и веселих активности одлучили смо се на следећи корак. Време да се представа покаже и широј публици.

ОПШТИ ЦИЉ  пројекта  НАШЕ  МАЛО   ЛУТКАРСКО   ПОЗОРИШТЕ   је разумевање и доживљавање прича , схватање значаја драмског приступа у наставном процесу,развијање интересовања за креативност и подстицање стваралачког ангажовања родитеља и ученика; Желимо да код ученика и њихових учитеља и наставника кроз организацију и реализацију ове ваннаставне активности  подигнемо свест о потреби за културом. Осим тога код ученика би се развијала креативност и оригиналност , усмеравали би смо их на проналажење и стварање драмских текстова за децу , оспособљавали би их за сарадњу и међусобно поштовање , те све укупно , широким дијапазоном активности помогли у формирању пожељних стилова понашања код деце. Часови би били занимљивији , приредбе креативније и лепше. Самим тим створили би већу заинтересованост за учење одређених садржаја , ослобађање од страха у говору и обраћању, у излагању и причању. Ученици би били креативнији и мотивисанији за рад. Разумели би и доживели приче , схватили значај сценске игре и драмског приступа у наставном процесу ; Уз помоћ лутке и деца се решавају страха од вербалне комуникације, изражавају своја осећања, кроз лутку говоре пуно о себи што је на други начин тешко сазнати.

– Ваннаставне активности постају богатије и креативније. Ученици су се навикли на лутке као наставно средство.

Према коментарима ученика, очигледно да им се веома свиђа рад на оваквом пројекту. Постигнута је већа мотивисаност за рад, испољавање креативности, самокритичности, јачање кохезионих односа у групи. Развијање социјалног аспеката резултат је заједничког рада са идејом постизања резултата односно остварења унапред постављеног циља.

Čarolija u našoj školi

Успешно је задовољена потреба деце за сарадњом, слободом и забавом. Комуникација данашње деце већином је усмерена на активности изван наставе, па они нису довољно навикнути на тимску сарадњу и заједнички рад на различитим задацима. Знамо да је способност за сарадњу ретко урођена, па је у школи треба учити и вежбати. Били смо успешни и на првом позоришном фестивалу сеоских школа у организацији Центра за културу Аранђеловац , када је наша ученица добила награду за најбољу женску улогу.

Pozorisni festival seoskih skola

Изузетну помоћ , техничку и логистичку ,  имали смо од директора Центра за културу Аранђеловац , Саше Симоновић. Одушевљено је прихватио идеју да се крене у стварање малог луткарског позоришта. Омогућио нам је и сусрет са познатим глумцима који су ученицима указивали на одређене „цаке“ у позоришту али и на специфичност рада са луткама. Родитељи су нам били верна публика , подршка и битан тимски играч у припремању лутака и сценографије.

Припреме су трајале током другог полугодишта школске 2015/16. године , а сама активност реализована је 26.маја 2016. у 13 часова у виду луткарске представе која је одиграна за родитеље и ученике али и за наше драге госте , људе који су нам били подршка у свему.

Б Л У Е Т А , први фестивал луткарских представа у општини Аранђеловац

Обзиром да је наша школа већ навикнута на лутку и драмску игру а највише због мотивисаности ученика за учешће у оваквим пројектима , већ у марту 2018. планиран је фестивал луткарских представа под називом „БЛУЕТА“. Овај пројекат је прошао на конкурсу фонда Ана и Владе Дивац. obrazac konkurs fonda Ana i Vlade Divac

BLUETA prezentacija

Луткарски фестивал постао би традиција нашег места и школе , уз то да се тематски мења из године у годину.

Ово је и прилика за учитеље и наставнике да учествују с својим ауторским текстом , можда , да промовишу свој рад и покажу своју креативност.

Само организовање ове активности намеће се као колективно остварење у коме сви деле одговорност за успешност, стичу оспособљеност за сараднички рад, сложено планирање различитих дешавања, везивање многих активности у једну целину.

Дакле, идеја овог  рада је покушај мењања наставне свакодневице и истицање  педагошких вредности оваквих видова наставних активности. Оно што обогаћује, јесте заједничко, непоновљиво искуство изван рутине, колотечине и досаде.

Желели смо да код ученика и њихових учитеља и наставника кроз организацију и реализацију фестивала  подигнемо свест о потреби за културом. Осим тога ученици би похађали и едукативне радионице израде лутака , код њих би развијали креативност и оригиналност , усмеравали би смо их на проналажење и стварање драмских текстова за децу , оспособљавали би их за сарадњу и међусобно поштовање , те све укупно , широким дијапазоном активности помогли у формирању пожељних стилова понашања код деце. Часови занимљивији , приредбе креативније и лепше. Самим тим створили би већу заинтересованост за учење одређених садржаја , ослобађање од страха у говору и обраћању, у излагању и причању. Ученици би били креативнији и мотивисанији за рад. Разумели би и доживели приче , схватили значај сценске игре и драмског приступа у наставном процесу ; Уз помоћ лутке и деца се решавају страха од вербалне комуникације, изражавају своја осећања, кроз лутку говоре пуно о себи што је на други начин тешко сазнати.

Уколико се рефлектују позитивни утисци и осећања са сигурношћу можемо најавити да ће наш фестивал БЛУЕТА постати традиционалан фестивал луткарских представа у нашој општини !

И то се и десилооо, испуњен сан као из неке бајке! БЛУЕТА је реализована уз велики АПЛАУЗ који одзвања и данас. И 2019. Била је у знаку БЛУЕТЕ!! ХВАЛА свима који су помогли да се овај фестивал реализује , мојим учитељицама и ученицима , пријатељима и родитељима ,  драгим колегама и свим запосленима ,  спонзорима , свима који су својом подршком допринели да се о БЛУЕТИ чује и причааааа!!!

Данас , из угла учитељице која је прешла у другу школу , могу са поносом да кажем да оно што створимо из срца и љубави према ономе што радимо увек остаје као печат јер изгубљено је само оно чега се одрекнеш!

Сањам и даље , само тако и постојим! Верујем да ће Аранђеловац добити и своје луткарско позориште!

                      „Постоји нешто што је много важније од сваке логике:то је машта!“,Алфред Хичкок

Lutkarske radionice

Jedna učiteljica i njen san

BLUETA RTV Šumadija

RTV Sunce Festival u Stojniku 

Аранђеловац у чаробној мрежи пријатељства

Октобра 24. 2019. године почиње права магија,пријављујем своје ученике у пројекат „Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства” чији је оснивач Жељана Радојичић-Лукић. Овај међународни пројекат у Модулу 3 је окупио 371. школу и 17 хиљада ученика из земаља широм света. То нас је највише привукло, та шарена интеркултуралност и мрежа пријатељства у коју би се и ми уплели, ОШ“Милан Илић Чича“ из Аранђеловца.

Тако је и било, кроз задатке смо оплеменили нашу наставу и рад , изашли смо из оквира учионице,дружили се и учили животу и заједништву. Пројекат је био усмерен на разбијање стереотипа и предрасуда које нас окружују и разбијали смо их у парампарчад. Ловили смо их свуда око нас , у књигама , демонтирали родне стереотипе , обували туђе ципеле и размишљали о туђим осећањима и потребама, покушавали од жртве да направимо хероје , били другачији јер бити другачији је дар и на крају изложили глобални пазар стереотипа и показали колико је 7 задатака кроз 7 недеља трајања пројекта променило наша размишљања и покренуло у нама оно најсветлије, лепоту доброте! Дивно смо се осећали али и помало тужно јер се свему ближио крај. Спремали смо се да наше резултате прикажемо осталим другарима у школи и десио се тај магични тренутак када се мало вилинске прашине просуло по нама, по одељењу IV3 и мени , њиховој учитељици…наједном сан постаје стварност, виртуелан свет и мрежа пријатељства постаје реалан сусрет учесника пројекта и то баш у Аранђеловцу, у нашој школи.

Захваљујући подршци директора школе, Синиши Јовановић, и локалној самоуправи Аранђеловац угостили смо међународне и националне координаторе пројекта Сандру Грујевску, Данијелу Миличић-Требатицки, Санелу Јагањац, Оливеру Ђорђић, Марину Станишић Кнежевић са својим ученицима и драгу Жељану,оснивача ове прелепе чаробне приче. Плели смо мрежу са другарима из Скопља, Добоја, Тузле, Никшића, Мионице, Београда и Младеновца, Ирига и Ћуприје  два дана 10-11.01.2020. када смо наш регион поново „свезали“ у мрежу лепоте и доброте која је одувек и била у нама.

Два дана смо уживали у размени идеја и искустава а наши драги ученици стекли нова пријатељства заснована на шареноликости култура и традиција које смо једне на друге пренели.

Чаробна мрежа интеркултуралног пријатељства прави мале чаробњаке који ће свет засигурно учинити бољим, а ми, учитељи, потрудићемо се да магија никада не ослаби.

учитељица Милијана

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 

Огњиште у искри сећања

И ове 2014. године узимамо учешће на конкурсу 10.Дечјег васкршњег сабора који се одржава у Мионици и Бањи Врујци.
http://decjisaborvrujci.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-2014/
Били смо вредни. Послали смо ликовне радове-Слађа Жарковић и Филип Јовановић и један литерарни – Тања Љесковац;

Рад Слађане Жарковић, 2.разред
Слађанa Жарковић, 2.разред

Филип Јовановић,2.разред
Филип Јовановић,2.разред

Огњиште у искри сећања,Тања Љесковац, 2.разред
Направили смо и кратак филм на тему „Огњиште у искри сећања“ – http://www.youtube.com/watch?v=9iLahA94SHI;
С нестрпљењем очекујемо резултате конкурса и надамо се да ћемо имати чиме да се похвалимо 🙂 .

31.јануар Национални дан борбе против дуванског дима

Учитељи и ученици нижих разреда организовали су радионице и предавања на горе наведену тему , и то кроз часове одељенског старешине и здравственог васпитања , као и на часовима изборног предмета Чувари природе и секцији Лепо понашање. Приказане су едукативне презентације и урађен плакат који ће стајати у ходнику наше школе и опомињати све на штетност дуванског дима. Плакат је урадило наше одељење другог разреда и то изгледа овако :

Дан отворених врата

У оквиру активности „Дан отворених врата“ и као облик сарадње са родитељима , данас смо у нашем одељењу другог разреда извели радионицу са родитељима под називом „Лутке на штапићима“. Ова радионица имала је за циљ да родитељи схвате значај драмског приступа у настави и да су лутке као дидактичко-едукативно средство терапијски начин ослобађања страхова код детета у изражавању.Родитељи су били изузетно креативни , помогли су нам да направимо велики број лутака које ћемо користити свакодневно у настави усвајајући садржаје из различитих области.Родитељи су нам увек ту за било који вид сарадње,редовно нам долазе на различите активности, помажу нам да наставу улепшамо и обогатимо различитим дидактичким средствима. Ево како то ми радимо…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.462480923872766.1073741855.100003325884996&type=3